Restorration Info

Restaurator Nguyễn Sơn.

01 Hình ảnh bị hư hại.

02 Được sửa chữa xong.

02 Được Phục hồi lại.

01 Bi hư hại.

02 Được Phục hồi lại.

01 Bị chiến tranh làm hư hại, và được 1 người Ý tự tiện vẽ và sửa lại.

02 Sau khi cạo bỏ đi những dấu vết vẽ lại của người Ý và tìm thấy lại được Original.

03 Được Phục hồi lại. Restaurator Nguyễn Sơn.

04 Restaurator Nguyễn Sơn.

                                                     

                                                    

Trên tường chính diện bị sơn phủ lấp lên một lớp sơn mầu nâu. Sau khi tôi tới để tìm và thử nghiệm mới tìm ra dấu vết tranh vẽ trên tường. Tường trỉnh lên bộ Văn Hóa Thành phố Hannover cho phép sửa chữa. Một nhóm người cùng tôi đến để sửa chữa và tu bổ lại. Sau 4 tiếng họ đã cạo bỏ đi lớp sơn nâu và dủng cất hóa học để chùi sạch. Chúng tôi nhận diện được những dấu vết original còn lại.

                                                   

                          Sau đó còn lại tôi với cô phụ tá có nhiệm vụ tu bổ phục hồi lại hình ảnh nguyên thủy của nó.

                                                   

Sau một tháng làm việc chúng tôi đã phục hồi lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s