Chốn xưa.

Chốn xưa. Tranh sơn dầu trên bố 100cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | Leave a comment

Cành Lan trắng cho những bà Mẹ Việt Nam

Cành Lan Trắng . Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | Leave a comment

Kết đoàn

Những cánh chim lưu lạc tìm đến với nhau để đem ánh sáng về Quê mẹ.

Kết đoàn.Tranh sơn dầu trên bố 120cm x 80cm by Nguyễn Sơn.

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 2 Comments

Thoáng thấy em trong đóa Hoa Qùynh.

Thóang thấy em trong đóa Hoa Quỳnh. Tranh sơn dầu trên bố 75cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 2 Comments

Mùa Xuân Stadtpark Hannover.

  • Sáng chúa nhật vào công viên thành phố Hannover vẽ.
  • Mùa Xuân đã đến, bông hoa nở thật đẹp.
  • Chúc các bạn một Mùa Xuân yên lành và luôn vui khỏe.
  • Nguyễn Sơn

Stadtpark Hannover. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn.

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 4 Comments

Dáng Xưa.

Dáng xưa Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 2 Comments

Salzburg nước Áo (Österreich) Thành phố của danh tài Mozart.

Salzburg. Nước Á0 (Österreich) Thành phố của danh tài Mozart. Tranh sơn dầu trên bố 70 cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 5 Comments

Insel Mainau Nước Đức.

Tôi ở Miền Bắc nước Đức, lái xe đi về Miền Nam nước Đức và ghé qua nước Áo.

Trên đường đi, nới nào có phong cảnh đẹp, ghé vào thăm viếng và vẽ. Vẽ được một số tranh phong cảnh.

Rất tiếc là trời mới sang Xuân nên còn lạnh  ít bông hoa và lá xanh.

Nguyễn Sơn.

Insel Mainau Nước Đức. Tranh sơn dầu trên bố 70cm x 80cm by Nguyễn Sơn.

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 4 Comments

Người con gái Âu Cơ Việt Nam. Một đời biết ơn em.

Người con gái Âu Cơ Việt Nam. Một đời biết ơn em. Tranh sơn dầu trên bố 85cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 2 Comments

Thu Đông.

Tôi quen biết nàng vào Mùa Thu, Chúng tôi chia tay nhau vào Mùa Đông. Nên tôi vẽ bức tranh Thu Đông này để nhớ, như một cơn gió thoảng qua làm tâm hồn tôi chới với.
Nguyễn Sơn

Thu Đông.Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thu Đông.Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Posted in Hội Họa và Chụp ảnh | 1 Comment